Velkommen

Asylafdelingen har indtil eftersommeren 2014 haft beboerne fordelt på tilsammen fire centre, nemlig hovedcentret i Tranum og de tre afdelinger i Brovst, Brønderslev og Vrå. På grund af den enorme tilstrømning af asylansøgere, primært fra Syrien, har Jammerbugt Asylafdeling indvilliget i at hjælpe med oprettelse af yderligere afdelinger i Hjørring og otte i Sønderjylland, beliggende i Sønderborg, Nordborg, Haderslev, Uge, Bolderslev, Aalykke, Toftlund og Sommersted.

Projekt Flygtninge og Foreningsliv

Citat: Hensigten med projektet er, at det på sigt skal medvirke til forbedre integration – og som forberedelse til deltagelse i samfundet. Projektet skal forløbe efterfølgende eller sideløbende med integrationsprogrammer eller andre aktiviteter, hvor der er fokus på beskæftigelse.

 

Find rapporten under presse

Nyt Projekt

Besøg en af vore afdelinger:

Center Tranum

På hovedcentret bor såvel enlige asylansøgere som familier med børn, og der kan bo godt 300 personer på centret.

 

LÆS MERE

Center Brovst

Center Brovst har eksisteret siden foråret 2009 og er placeret i en af bygningerne, der tidligere rummede Brovst Sygehus. Centret kan huse op til 90 beboere og består af små lejligheder samt værelser med fælles køkken og bad.

 

LÆS MERE

Center Brønderslev

Center Brønderslev blev oprettet i oktober 2012 og omfattede oprindeligt godt 40 boliger med plads til knap 200 beboere.

Medio maj 2014 indgik man aftale med Brønderslev Kommune om at leje det tidligere plejehjem Tygelsgadecentret.

 

LÆS MERE

Center Vrå

I Vrå er det tidligere plejehjem, Møllegaarden, taget i anvendelse som beboelse for knapt 100 asylansøgere, børn og voksne. Medio august 2014 steg behovet for mere kapacitet, og derfor blev der indgået aftale med Region Nordjylland om midlertidigt at leje det tidligere misbrugscenter, Foldbjergcentret.

 

LÆS MERE

Rundt om

Jammerbugt

Asylafdeling

Hvert år udsender vi vores årsberetning, der skildrer livet på Jammerbugt Asylafdeling. Livet på og uden for centret – også set gennem asylansøgernes øjne.

 

LÆS MERE

Frivillig medarbejder

"For mig var det en rigtig god oplevelse at være frivillig, og jeg glæder mig hver gang til at møde op i Tranum".  John Eskildsen er frivillig medarbejder på Jammerbugt Asylafdeling. Han giver en hånd med, når vi fx tager på fisketur.

Der er altid brug for ekstra hænder til fx lektiehjælp til børn og voksne eller for Tranums og Brovsts vedkommende som hjælpere i vores aktivitetshuse.

Se mere under de enkelte centre.

Sommerfest i Tranum

Årets sommerfest er altid en stor begivenhed for centrets beboere og medarbejdere. Vi hygger os sammen med god mad og dans.

SE BILLEDER FRA FESTEN

Mød os på Facebook

Asylcentret har nu åbnet vores egen facebookside – den hedder Brovst Asylcenter. Vi håber, du vil være ven med os…!

FACEBOOK

Nye aktivitetshuse

Centrene i Brovst og Tranum har fået indrettet aktivitetshuse, der skal fungere som et socialt fristed for voksne asylansøgere. Her er der mulighed for, at beboerne kan aktiveres i fritiden, når de ikke er i skole eller laver praktik. Der er bl.a. opstillet billardbord og bordtennis, og der er indrettet et mindre fitnessrum. Der er endvidere indkøbt diverse computerspil og sørget for legerum for de mindste.

Beboerrådet arbejder!

På Jammerbugt Asylafdeling har vi i en årrække opereret med et beboerråd. Beboerrådet består af en gruppe af de mest ressourcestærke og aktive asylansøgere. Denne gruppe af asylansøgere arbejder ud fra den typisk danske model om medbestemmelse og organisering. Sammensætningen af beboerrådet er baseret på baggrund af kvalifikationer samt beboersammensætning på det enkelte center. Styringen af beboerrådet varetages af en medarbejder samt en udnævnt chairman.

Beboerrådets vigtigste opgave er at sikre beboerne medindflydelse i det omfang, det er muligt; medindflydelse i den forstand, at beboerrådet kan rejse spørgsmål og anmodninger omkring forhold, aktiviteter og andre praktiske gøremål på centret. Desuden skal beboerrådet også videreformidle information til de øvrige beboere på et center. At være beboerrådsrepræsentant betyder, at man skal være et positivt forbillede for bebeoerne på centret og arbejde for at mindske skellet mellem ansatte og beboerne. Dette kan lette hverdagen for såvel asylansøgere som ansatte, hvilket skaber et bedre miljø for alle parter.

Hver uge holder beboerrådet møde, hvor ugens aktiviteter og diverse problemstillinger diskuteres. Beboerne kan altid komme med forslag til beboerrådet, som de kan tage op på mødet. Det er dog vigtigt at præcisere, at beboerrådet ikke diskuterer asylsager, men udelukkende fokuserer på aktiviteter og andre mere praktiske forhold på centret. Alt i alt er beboerrådet til stor hjælp for både asylansøgere og personale på Jammerbugt Asylafdeling.

 

 

CENTER VESTER HJERMITSLEV

CENTER BOLDERSLEV

CENTER UGE

CENTER AALYKKE

CENTER HJØRRING

CENTER VRÅ

CENTER BRØNDERSLEV

CENTER TRANUM

CENTER BROVST

CENTER SOMMERSTED

CENTER SØNDERBORG

CENTER NORDBORG

 CENTER TOFTLUND

Lidt fakta

På vores centre bor såvel børnefamilier som enlige og de kommer fra hele verden - i øjeblikket bor her personer fra ca. 25 forskellige nationer.

Målet for vores asylcenter er, at den enkelte asylansøger kommer til at stå stærkest muligt rustet til sit fremtidige liv, uanset om det er i Danmark eller et andet sted. Vi fokuserer på, at ”asylcenterperioden” bruges effektivt til at vedligeholde og udvikle den enkeltes kompetencer i bred forstand. Nogle får opholdstilladelse, andre får afslag og rejser hjem. Og så kommer der nye til. Antallet af asylansøgere forandrer sig hele tiden.

JAMMERBUGT ASYLAFDELING

Tidligere Brovst Asylcenter

Vestkystvejen 78, Tranum

9460 Brovst

Tlf. 72 57 88 40

Fax 72 57 88 49

asylcenter@jammerbugt.dk

Mandag - tordag kl. 09:00 - 16:00

Fredag kl. 09:00 - 13:00

Lørdag og søndag lukket

Vagttelefon: Tlf. 41 91 17 82

Gælder alle centre i Nordjylland uden for normal åbningstid

Find os på Google Maps

SUNDHEDSKLINIKKER

Tranum og Brovst

Tlf. 41 91 12 74

Mandag - torsdag kl. 08:00 - 16:00

Fredag kl. 08:00 - 13:00

Brønderslev, Hjørring og Vrå

Tlf. 72 57 99 60

Mandag - torsdag kl. 08:00 - 16:00

Fredag kl. 08:00 - 13:00

Nordborg, Sommersted og Sønderborg

Tlf. 79 30 16 14 eller 79 30 16 13

Mandag - torsdag kl. 08:00 - 16:00

Fredag kl. 08:00 - 13:00

f