Jammerbugt Asylafdeling har eksisteret siden 2003. Vi driver en række asylcentre i Nord- og Sønderjylland, og vores hovedcenter ligger i Tranum i Jammerbugt Kommune.

Jammerbugt Asylafdeling har til opgave at indkvartere asylansøgere, mens deres ansøgninger om asyl behandles. Vores tilgang til arbejdet med asylansøgerne er, at vi skal sikre dem et værdigt og meningsfuldt ophold på centrene, og at de selv har ansvar for eget liv. For Jammerbugt Asylafdeling er det desuden en mærkesag, at asylcentrene interagerer med de lokalsamfund, som centrene ligger i, og at centrene gør brug af lokale muligheder og faciliteter.

 

Årsrapport 2016:

Vores magasin:

LÆSESTOF!

Vil du i kontakt

med et center?

Sundhedsklinik kontaktes på

tlf. 41911274

Se alle kontaktinformationer til hovedcentret og de enkelte centre  menupunktet kontakteller klik på et center herunder.

Henvend dig til sundhedsklinikkerne, hvis det drejer sig om vores asylansøgeres sundhed.

kontakt centrene

kontakt en sundhedsklinik

Jammerbugt Asylafdeling har udgivet bogen: Gæster i kommunen

Jammerbugt Asylafdeling er udkommet med bogen ’Gæster i Kommunen – et indblik i udviklingen, livet og hverdagen på de kommunale asylcentre’. Bogen giver i ord og billeder et detaljeret indblik i driften af landets kommunale asylcentre og i asylansøgeres forhold i Danmark anno 2015.

 

Bogens forfatter, journalist og antropolog Ulla Stilling Pedersen, har i et år fulgt og dokumenteret arbejdet på de kommunale asylcentre i Jammerbugt, Thisted, Langeland og Vesthimmerlands Kommuner, og hun er dykket ned i arkiver og erindringer for at undersøge, hvordan det hele begyndte. Igennem bogen møder vi børn og voksne asylansøgere, vi er med i skole, på sundhedsklinik og hjemme hos en asylansøgerfamilie. Også medarbejdere, frivillige, politikere og naboer til asylcentrene samt Udlændingestyrelsen bidrager med deres oplevelser og erfaringer fra det kommunale asylarbejde. ’Gæster i Kommunen’ er en højaktuel bog om, hvordan asylansøgere bor og opholder sig i Danmark. Bogen udgives af Jammerbugt Asylafdeling med støtte fra Udlændingestyrelsen.

 

Det har gennem flere år været Jammerbugt Asylafdelings såvel som Udlændingestyrelsens ønske at beskrive driften af de kommunale asylcentre for den brede offentlighed. De kommunale asylcentre findes over det meste af landet, men der har kun i begrænset omfang været skrevet om driften og udviklingen af de kommunale asylcentre, fra det første åbnede i 2001 og frem til i dag.

 

Bogen koster 179 kroner og kan købes ved boghandlere og i receptionen på Center Tranum.

 

Læs en smagsprøve her

Besøg en af vore afdelinger:

Rundt om

Jammerbugt

Asylafdeling

Hvert år udsender vi vores årsberetning, der skildrer livet på Jammerbugt Asylafdeling. Livet på og uden for centret – også set gennem asylansøgernes øjne.

 

LÆS MERE

Frivillig medarbejder

"For mig var det en rigtig god oplevelse at være frivillig, og jeg glæder mig hver gang til at møde op i Tranum".  John Eskildsen er frivillig medarbejder på Jammerbugt Asylafdeling. Han giver en hånd med, når vi fx tager på fisketur.

Der er altid brug for ekstra hænder til fx lektiehjælp til børn og voksne eller for Tranums og Brovsts vedkommende som hjælpere i vores aktivitetshuse.

 

LÆS MERE under menuen frivillig

center

tranum

Direkte telefon 72 57 88 40

På hovedcentret bor såvel enlige asylansøgere som familier med børn, og der kan bo godt 300 personer på centret.

LÆS MERE

center

brovst

Direkte telefon 72 57 99 50

Center Brovst har eksisteret siden foråret 2009 og er placeret i en af bygningerne, der tidligere rummede Brovst Sygehus. Centret kan huse op til 90 beboere og består af små lejligheder samt værelser med fælles køkken og bad.

LÆS MERE

center

sønderborg

Direkte telefon 79 30 16 40

Centret er fysisk placeret i byens tidligere kaserne som er fra 1907. Kasernen var Sergentskole indtil april 2014. Asylcenteret modtog de første asylansøgere i august 2014, og kan i alt rumme 678 beboere på værelser med henholdsvis 4, 6 og 12 senge. Familier bliver tildelt egne værelser eller familierum.

Alle beboerne er på selvhushold og har adgang til køkkener i den bygning de bor i.

LÆS MERE

center

gunderuplund

Direkte telefon 72 57 82 00

I Hæstrup/Mølleby i Hjørring Kommune blev der 1.juli 2015 oprettet et asylcenter for enlige kvinder og mænd.

Centret har kapacitet til 150, hvoraf de 15 er kvinder.

Centret har endvidere 150 bufferpladser i pavilloner, som kan åbnes, såfremt behov for kapacitet opstår.

LÆS MERE

center

vrå

Direkte telefon 72 57 99 69

I Vrå er det tidligere plejehjem, Møllegaarden, taget i anvendelse som beboelse for knapt 100 asylansøgere, børn og voksne. Medio august 2014 steg behovet for mere kapacitet, og derfor blev der indgået aftale med Region Nordjylland om midlertidigt at leje det tidligere misbrugscenter, Foldbjergcentret.

LÆS MERE

center

dronninglund

Direkte telefon 72 57 85 40

Centret startede med indflytning af 13 familier ultimo november 2015. Udlændingestyrelsen indgik en tidsbegrænset lejeaftale med Region Nordjylland om dele af det tidligere sygehus.

Foruden Asylcentret huser bygningerne også Falck Health Care samt Fertilitetsklinik.

Center Dronninglund har kapacitet til 199 beboere fordelt på familier, enlige kvinder samt enlige mænd.

LÆS MERE

Mød os på Facebook

Asylcentret har nu åbnet vores egen facebookside – den hedder Brovst Asylcenter. Vi håber, du vil være ven med os…!

FACEBOOK

Nye aktivitetshuse

Centrene i Brovst og Tranum har fået indrettet aktivitetshuse, der skal fungere som et socialt fristed for voksne asylansøgere. Her er der mulighed for, at beboerne kan aktiveres i fritiden, når de ikke er i skole eller laver praktik. Der er bl.a. opstillet billardbord og bordtennis, og der er indrettet et mindre fitnessrum. Der er endvidere indkøbt diverse computerspil og sørget for legerum for de mindste.

Beboerrådet arbejder!

På Jammerbugt Asylafdeling har vi i en årrække opereret med et beboerråd. Beboerrådet består af en gruppe af de mest ressourcestærke og aktive asylansøgere. Denne gruppe af asylansøgere arbejder ud fra den typisk danske model om medbestemmelse og organisering. Sammensætningen af beboerrådet er baseret på baggrund af kvalifikationer samt beboersammensætning på det enkelte center. Styringen af beboerrådet varetages af en medarbejder samt en udnævnt chairman.

Beboerrådets vigtigste opgave er at sikre beboerne medindflydelse i det omfang, det er muligt; medindflydelse i den forstand, at beboerrådet kan rejse spørgsmål og anmodninger omkring forhold, aktiviteter og andre praktiske gøremål på centret. Desuden skal beboerrådet også videreformidle information til de øvrige beboere på et center. At være beboerrådsrepræsentant betyder, at man skal være et positivt forbillede for bebeoerne på centret og arbejde for at mindske skellet mellem ansatte og beboerne. Dette kan lette hverdagen for såvel asylansøgere som ansatte, hvilket skaber et bedre miljø for alle parter.

Hver uge holder beboerrådet møde, hvor ugens aktiviteter og diverse problemstillinger diskuteres. Beboerne kan altid komme med forslag til beboerrådet, som de kan tage op på mødet. Det er dog vigtigt at præcisere, at beboerrådet ikke diskuterer asylsager, men udelukkende fokuserer på aktiviteter og andre mere praktiske forhold på centret. Alt i alt er beboerrådet til stor hjælp for både asylansøgere og personale på Jammerbugt Asylafdeling.

Lidt fakta

På vores centre bor såvel børnefamilier som enlige og de kommer fra hele verden - i øjeblikket bor her personer fra ca. 25 forskellige nationer.

Målet for vores asylcenter er, at den enkelte asylansøger kommer til at stå stærkest muligt rustet til sit fremtidige liv, uanset om det er i Danmark eller et andet sted. Vi fokuserer på, at ”asylcenterperioden” bruges effektivt til at vedligeholde og udvikle den enkeltes kompetencer i bred forstand. Nogle får opholdstilladelse, andre får afslag og rejser hjem. Og så kommer der nye til. Antallet af asylansøgere forandrer sig hele tiden.

CENTER VRÅ

CENTER TRANUM

CENTER BROVST

CENTER SØNDERBORG

CENTER GUNDERUPLUND

CENTER dronninglund

JAMMERBUGT ASYLAFDELING

Tidligere Brovst Asylcenter

Vestkystvejen 78, Tranum

9460 Brovst

Tlf. 72 57 88 40

Fax 72 57 88 49

asylcenter@jammerbugt.dk

Mandag - tordag kl. 09:00 - 16:00

Fredag kl. 09:00 - 13:00

Lørdag og søndag lukket

Vagttelefon: Tlf. 41 91 38 43

Gælder alle centre i Nordjylland uden for normal åbningstid

Find os på Google Maps

SUNDHEDSKLINIKKER

Tranum og Brovst

Tlf. 41 91 12 74

Mandag - torsdag kl. 08:00 - 16:00

Fredag kl. 08:00 - 13:00

Vrå og Gunderuplund

Tlf. 41 91 12 67

Mandag - torsdag kl. 08:00 - 16:00

Fredag kl. 08:00 - 13:00

Sønderborg

Tlf. 41 91 15 82

Mandag - torsdag kl. 08:00 - 15:30

Fredag kl. 08:00 - 15:00