Center Dronninglund

Centret startede med indflytning af 13 familier ultimo november 2015. Udlændingestyrelsen indgik en tidsbegrænset lejeaftale med Region Nordjylland om dele af det tidligere sygehus.

Foruden Asylcentret huser bygningerne også Falck Health.

Center Dronninglund har kapacitet til 400 beboere fordelt på familier, enlige kvinder samt enlige mænd.

Vores hverdag

Center Dronningslund indeholder ud over beboelsesstuer et receptionsområde, internetcafe, sundhedsklinik og personalekontorer. Alle voksne går på sprogskole i byen, hvor AOF forestår undervisningen.

Børnehavebørn går i kommunal børnehave i nabobyen, Asaa, og køres hertil af personale hver dag. Skolebørn går på den lokale folkeskole.

På centret arbejder 1 sygeplejerske, 2 kontaktpersoner, 2 aktiveringsmedarbejdere samt en delt service- og transportmedarbejder. Tandlæge deles ligeligt imellem tandlægerne i Dronninglund samt Hjallerup, og læge tilkøbes af Falck Healthcare, som i forvejen også lejer sig ind i bygningen.

Beboere og boforhold

Dronninglund Asylcenter har både familier, enlige kvinder såvel som enlige mænd. Familierne er indkvarteret på et tidligere sengeafsnit, hvor hver stue har adgang til eget bad, men med fælles køkken på gangen.

De enlige mænd bor på det tidligere ambulatorium, hvor der er fælles køkken, toiletter samt badeværelse på gangen. Herudover er der to familielejligheder i en anden bygning, hvor der i samme gang er par uden børn samt enlige kvinder. Til denne bygning kræves nøglekort, hvilket giver de enlige kvinder tryghed.

Der er få fælles faciliteter på centret, men det er ingen hindring for de mange frivillige, som benytter gangarealer til cafe, mødelokaler til sprogundervisning af hjemmegående mødre og receptionsområdet til koncerter.

Interesseret i at blive frivillig på centret?

Læs mere under menupunktet ’FRIVILLIG’ 

JAMMERBUGT ASYLAFDELING

Tidligere Brovst Asylcenter

Vestkystvejen 78, Tranum

9460 Brovst

Tlf. 72 57 88 40

Fax 72 57 88 49

asylcenter@jammerbugt.dk

Mandag - tordag kl. 09:00 - 16:00

Fredag kl. 09:00 - 13:00

Lørdag og søndag lukket

Vagttelefon: Tlf. 41 91 17 82

Gælder alle centre i Nordjylland uden for normal åbningstid

Find os på Google Maps