Vores asylansøgere

Populært sagt betyder asyl beskyttelse. For at få asyl skal man opfylde de betingelser, der er nævnt i FN's Flygtningekonvention, eller de betingelser, der er nævnt i Udlændingelovens § 7 om beskyttelsesstatus.

Ifølge FN's Flygtningekonvention er en flygtning en person, som nærer en velbegrundet frygt for at blive forfulgt pga. sin race, religion, nationalitet, sit tilhørsforhold til en social gruppe eller sine politiske anskuelser, og som befinder sig uden for det land, hvor personen er statsborger.

Desuden giver Danmark beskyttelse i de tilfælde, hvor Danmark er forpligtet til det efter de internationale konventioner, som Danmark har tiltrådt. Der gives således opholdstilladelse til de asylansøgere, der risikerer dødsstraf, tortur, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, hvis de vender tilbage til deres hjemland.

Asylansøgere i Danmark

Nogle får opholdstilladelse, andre får afslag og rejser hjem. Og så kommer der nye til. Antallet af asylansøgere forandrer sig hele tiden.

Antal personer, som har søgt asyl i Danmark

(bruttoansøgertallet)

 

2015   21.316

2016   6.235

2017   3.479

 

 

Der var i februar 2017, 49 danske asylcentre i drift, herunder 2 modtagecentre indkvarteringsoperatørerne var: Røde Kors, Jammerbugt Kommune, Langeland Kommune, Thisted Kommune, Vesthimmerlands Kommune, samt Bornholms Regionskommune i partnerskab med Røde Kors. Desuden driver Kriminalforsorgen et udrejsecenter for afviste asylansøgere, der står overfor udsendelse.

Kilde: Udlændingestyrelsen, www.nyidanmark.dk

JAMMERBUGT ASYLAFDELING

Tidligere Brovst Asylcenter

Vestkystvejen 78, Tranum

9460 Brovst

Tlf. 72 57 88 40

Fax 72 57 88 49

asylcenter@jammerbugt.dk

Mandag - tordag kl. 09:00 - 16:00

Fredag kl. 09:00 - 13:00

Lørdag og søndag lukket

Vagttelefon: Tlf. 41 91 17 82

Gælder alle centre i Nordjylland uden for normal åbningstid

Find os på Google Maps